Vasen & Dosen

Vase, Eibe, ca. 25 cm hoch, Preis: Fr. 45.- (Nr. V-01)
Vase, Eibe, ca. 25 cm hoch, Preis: Fr. 45.- (Nr. V-01)